IN POINT CPM Sp. z o.o.
00-351 Warszawa, Zajęcza 15
NIP 525-281-32-31

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000824049

 Szkolenia:
szkolenia@in-point.pl

Wsparcie techniczne:
support@in-point.pl

Zapytania
kontakt@in-point.pl