Budżetowanie jest procesem powtarzalnym, ważne jest to, by na każdym etapie móc szybko analizować różne scenariusze i widzieć wpływ poszczególnych działań na wyniki finansowe .

Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają wprowadzanie

  • wielowymiarowych budżetów uwzględniających np. miejsce i rodzaje powstawania kosztów, projektów, procesów, grupy asortymentowe, regiony, łącząc plany cząstkowe w spójny budżet całego przedsiębiorstwa
  • wielookresowe, umożliwiające wprowadzanie i zarządzanie budżetami projektów, które trwają dłużej niż sztywno określone okresy księgowe, umożliwjąc jednoczesne planowanie wielu miar, jak np. cena, ilość, wartość,

Dzięki tym funkcjonalnościom, możliwe jest tworzenie dowolnych, wielowymiarowych, elastycznych budżetów a następnie ich kontrolę np przykład w postaci metryk mierzących postępy w realizacji celów, odchyleń i dynamiczne powiązanie tych metryk z działaniami i prognozami wykonania dostępnych w raportach, kokpitach zarządczych.

Najważniejsze cechy:

  • Zaawansowane planowanie i analizy – tworzenie i analiza skomplikowanych planów, budżetów i prognoz, nawet w przypadku dużych zbiorów danych pochodzących ze źródeł Big Data,
  • Łatwość w użytkowaniu – dzięki środowisku programistycznemu, które pozwala użytkownikom na tworzenie zaawansowanych aplikacji bez konieczności programowania lub tradycyjnych umiejętności IT,
  • Elastyczne modelowanie  – umożliwia opracowanie i wdrożenie nawet najbardziej skomplikowanych modeli planowania i analiz poprzez dostęp z sieci lub za pomocą interfejsu programu Excel,
  • Zaangażowanie użytkowników – pozwala zaangażować ludzi w całej organizacji w zaawansowane procesy planowania i budżetowania nawet  z odległych lub rozproszonych struktur za pomocą urządzeń mobilnych,
  • Wbudowana integracja danych – funkcjonalność integracji z systemami zarządzanymi przez IT,
  • Mocna integracja – z IBM Cognos Business Analytics, IBM Cognos Controller oraz IBM Cognos Disclosure Management,
  • Opcja instalacji w chmurze – wszystkie funkcje rozwiązania na serwerach oferowane w chmurze przez wiodącą infrastrukturę IBM, wzbogacone o ulepszone funkcje mobilne