IBM Cognos Controller jest rozwiązaniem kompleksowym “w pudełku”,  umożliwiającym pracę poprzez dostęp w sieci. Oferuje moc i elastyczność przy zastosowaniu najlepszych praktyk raportowania finansowego i konsolidacji finansowej. IBM Cognos Controller oferuje wbudowaną inteligencję finansową i zaawansowaną analitykę, które dostarczają terminowe, dokładne informacje dla procesu wspomagania decyzji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami.

IBM Cognos Controller nie wymaga ani dużych zasobów rozwojowych, ani żmudnego i kosztownego programowania. Zarządzany jest bezpośrednio przez dział finansów. W zależności od potrzeb pozwala użytkownikom tworzyć własne poprawki w podmiotach należących do grupy kapitałowej, w szczegółach kont jak i struktur organizacyjnych. Jest szybki we wdrożeniu, a koszty utrzymania po wdrożeniu są bardziej niż racjonalne.

Najważniejsze cechy:

  • Wspomaga organizacje w dostosowaniu się do wymagań IFRS, FASB, Basel II, jak i ustawy Sarbanes-Oxley przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących zasad raportowania  wg. lokalnego GAAP.
  • Umożliwia planowanie i raportowanie w rozbiciu na perspektywy: klient, produkt, obszar geograficzny
  • Unikalne rozwiązanie z wbudowaną obsługą wielokrotnego przewalutowania, eliminacji wewnątrzgrupowych, jak i obliczania kapitału własnego. 
  • Wbudowana kontrola procesów pozwala użytkownikom na śledzenie raportów począwszy od importu danych, poprzez ich przetwarzanie, aż do przygotowania sprawozdań w formie drukowanej lub elektronicznej. Kodowanie kolorami statusów pozwala łatwo identyfikować poziom wykonanych czynności przez użytkowników.
  • Elastyczność – inteligentne opcje dostosowań systemu do zachodzących zmian, takich jak fuzje, przejęcia i reorganizacje. Aktualizacja struktur i reguł biznesowych jest wykonywana w „centrum dowodzenia” raz, a następnie zmiany są widoczne w całej aplikacji w: wsparciu ustawowym konsolidacji, konsolidacji zarządzania, planowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu strategicznym.
  • Aplikacja oferuje ponad 260 gotowych raportów! Dodatkowo jest łatwa w integracji z dostępnymi systemami bazodanowymi jak i plikami excel.